Kategoria
1

7.01713.27.0 PIEPompa Wody

Dostępność
Tryb pracy elektryczny
Napięcie [V] 12